Studenti

Statut studenta získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci

U pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium nejméně dvacet 45 minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku a musí se jednat o akreditovanou instituci.

Statut studenta, je třeba doložit originálem aktuálního (datum vystavení nesmí být starší než 3 měsíce) potvrzením o studiu (PS) - za 12 měsíců celkem 2x. První PS dokládáte v září (s novým školním rokem) - to platí do konce podzimního semestru. Od 1.2. nebo u vysokoškoláků od 1. 3. je třeba doložit druhé PS, tedy na druhé pololetí nebo jarní semestr, které platí až do konce prázdnin, tedy do 31. 8. nebo do 30. 6. (u posledních ročníků). Potvrzení je nutné předložit nejpozději do chvíle, kdy si jdete pro první výplatu a zároveň nejpozději do konce měsíce, ve kterém máte první směnu.

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679