Daně z příjmů fyzických osob

Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (to znamená pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. 

Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Při sepisování smlouvy Vám nabídneme k podpisu i Prohlášení poplatníka daně (tzv. růžový formulář). Pokud Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti u nás podepíšete a budete u nás zároveň pracovat, pak u nás uplatňujete slevu na dani pro daný kalendářní měsíc. Toto můžete v jednom kalendářním měsíci uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud jej tedy máte na daný měsíc podepsáno u jiného zaměstnavatele, nemůžete si jej podepsat v naší agentuře a z Vaší mzdy bude odvedena daň ve výši 15% ze superhrubé mzdy.