Zdravotní pojištění


Zdravotní pojištění (ZP) se neodvádí v případě Zaměstnání malého rozsahu - tedy pokud si za daný měsíc vyděláte méně než 3000 Kč hrubé mzdy. Vyděláte-li si v daném měsíci 3000 Kč a více, odvádí se ZP z celé hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění (ZP) odvádíte Vy jako zaměstnanec, ale také zaměstnavatel (SODAT s.r.o.). Za zaměstnance odvádí zaměstnavatel pojistné na ZP ve výši 9%. Vy – zaměstnanec – ze své mzdy odvádíte na ZP 4,5%. Každá činnost se pro účely pojištění posuzuje samostatně. Jedna osoba proto může být vícenásobným plátcem ZP, které se ze mzdy odvádí i v případě, že je student nebo evidovaný na úřadu práce.


Nezaměstnaní bez evidence na ÚP (samoplátci)

Pokud nejste v evidenci úřadu práce, nebo jste občan SR přihlášený na ÚP SR nebo jste, i jako student, dosáhl 26 let, je Vaší povinností odvézt za měsíc na ZP 1803 Kč. Vyděláte-li si tedy přes naši agenturu alespoň 3000 Kč/měsíc hrubé mzdy, máte povinnost doplatit si ZP přes naši agenturu do minimální výše (1803 Kč/měsíc) - z této částky se odpočítává ZP, které již bylo odvedeno z Vaší mzdy formou zálohy. Vyděláte-li si pod 3000 Kč hrubého, platíte si ZP na své zdravotní pojišťovně sami! Pokud v daném měsíci vyděláte více než 13 350 Kč, nedoplácíte nic.