Pracovníci vedení na úřadu práce


Jste-li v evidenci Úřadu práce (ÚP), máte povinnost
oznámit ÚP nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, a do 8 kalendářních dnů musíte doložit vznik pracovněprávního vztahu (dohodou o pracovní činnosti apod.). Nesplnění těchto podmínek by mohlo vést k sankčnímu vyřazení z ÚP.

Rovněž máte povinnost oznámit nám, jako Vašemu zaměstnavateli, že jste v evidenci ÚP. Doklad o Evidenci na úřadu práce nám budete dokládat vždy za celý kalendářní měsíc na začátku měsíce následujícího (nejpozději do 15. dne následujícího měsíce).

Pro Vás, stejně jako pro ostatní brigádníky platí také výše uvedené informace o ZP a SP. Vaše povinnost je kontrolovat aby Váš maximální hrubý měsíční výdělek nepřesáhl 9450 Kč. Pokud tuto částku překročíte, budete z evidence ÚP vyřazeni.

Veškeré další povinnosti plynoucí z evidence na ÚP získáte přímo na Vašem Úřadu práce, nezapomeňte se o všem informovat. Neznalost zákonů neomlouvá.

PRÁCE NA POKLADNĚ


- výběr směn
- možnost výdělku 131-150 Kč/h