Jak se stát brigádníkem

Máte-li zájem stát se naším brigádníkem, pak je potřeba se u nás nejprve zaregistrovat. Registraci lze učinit pouze osobně v naší kanceláři.


Kdo u nás může pracovat:

 • Každý občan EU a jeho rodinný příslušník.
 • Každý občan ze země mimo EU s platným trvalým pobytem v ČR.
 • Osoba musí být starší 15 let s dokončeným základním vzděláním a zároveň být studujícím střední školy nebo ji mít řádně ukončenou.

Kdo u nás nemůže pracovat:
 • Osoby mladší 15 let a osoby s nedokončenou základní školní docházkou
 • Plnoleté osoby bez SŠ vzdělání.
 • Občané ze zemí mimo EU bez platného trvalého pobytu na území ČR.


Co je potřeba k registraci nového brigádníka:

 • Platný občanský průkaz nebo PAS
 • Kartička pojištěnce zdravotní pojišťovny

Doporučené doklady (máte-li je k dispozici):
 • Řidičské oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Potvrzení o studiu


Průběh registrace:
 1)  Vyplnění Dotazníku uchazeče o zaměstnání (jinak také Registračního formuláře) o rozsahu jedné A4.

 2) Splnění vstupního testu a testu zručnosti v časovém limitu.

 3) Pracovník agentury Vám předá letáčky se základními informacemi (např. jak si rezervovat brigádu)

 4) Bude Vám předána Kartička brigádníka s Vašim jménem a Identifikačním číslem, které budete potřebovat při každé další komunikaci s našimi pracovníky.

Jakmile absolvujete registraci, stáváte se naším brigádníkem a můžete se hlásit na aktuálně nabízené brigády. Jak funguje rezervace brigád a co všechno je třeba před brigádou vyřídit se dozvíte v sekci Před brigádou.