Jak se stát brigádníkem

Máte-li zájem stát se naším brigádníkem, pak je potřeba se u nás nejprve zaregistrovat. Registraci lze učinit pouze osobně v naší kanceláři.


Kdo u nás může pracovat:

Každý občan EU a jeho rodinný příslušník.
Každý občan ze země mimo EU s platným trvalým pobytem v ČR.
Osoba musí být starší 15 let s dokončeným základním vzděláním a zároveň být studujícím střední školy nebo ji mít řádně ukončenou.

Kdo u nás nemůže pracovat:
Osoby mladší 15 let a osoby s nedokončenou základní školní docházkou
Plnoleté osoby bez SŠ vzdělání.
Občané ze zemí mimo EU bez platného trvalého pobytu na území ČR.


Co je potřeba k registraci nového brigádníka:

1. Platný občanský průkaz nebo PAS
2. Kartička pojištěnce zdravotní pojišťovny

Doporučené doklady (máte-li je k dispozici):
1. Zdravotní (neboli potravinářský) průkaz
2. Řidičské oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku
3. Výpis z Rejstříku trestů
4. Potvrzení o studiu


Průběh registrace:
1. Vyplnění Dotazníku uchazeče o zaměstnání (jinak také Registračního formuláře) o rozsahu jedné A4.

2. Splnění vstupního testu a testu zručnosti v časovém limitu.

3. Pracovník agentury Vám předá letáčky se základními informacemi (např. jak si rezervovat brigádu)

4. Bude Vám předána Kartička brigádníka s Vašim jménem a Identifikačním číslem, které budete potřebovat při každé další komunikaci s našimi pracovníky.

Jakmile absolvujete registraci, stáváte se naším brigádníkem a můžete se hlásit na aktuálně nabízené brigády. Jak funguje rezervace brigád a co všechno je třeba před brigádou vyřídit se dozvíte v sekci Před brigádou.