Změny v legislativě pro rok 2020

Přinášíme vám přehled s řadou změn, které v novém roce ovlivní Vaši mzdu.

1. Zvýšení minimální mzdy

Zásadní změnou od 1. 1. 2019 je změna výše minimální mzdy, která se pro rok 2020 zvedla na 14 600 Kč.

2. Výše zdravotního pojištění
Ke zvýšení minimální mzdy se váže zvýšení minimálního odvodu na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, neboli "samoplátce". Jelikož minimální mzda je vyměřovacím základem pro minimální odvod zdravotního pojištění. 
Procentuální odvod na zdravotní pojištění je 13, 5% z minimální mzdy, takže minimální odvod na zdravotní pojištění pro rok 2020 je 1 971 Kč.

3. Výše maximálního možného výdělku na úřádu práce
Tato výše se také odvíjí od minimlní mzdy. Uchazeč o zaměstnání (pokud nepobírá podporu v nezaměstnanosti) nesmí přesáhnout hrubý měsíční výdělek 7 300 Kč - tedy polovinu minimální mzdy.

5. Nezabavitelné minimum pro účely exekucí
Jelikož byly pro rok 2020 vyčísleny vyšší normativní náklady na bydlení, zvyšuje se také nezabavitelná částka na 6 608 Kč čistého výdělku.
Poznámka: Nezabavitelná částka se skládá z částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu stanovených pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679