Dodání nového potvrzení o studiu

Nezapomeňte včas dodat potvrzení o studiu, aby Vám mohla být správně vypočítána výplata.

Pokud studujete střední školu, doneste nám potvrzení platné na druhé pololetí do konce ledna. Pokud ho v tomto termínu nedonesete, únorová výplata Vám nebude moci být vypočítána, dokud potvrzení nedonesete.

Vysokoškoláci nám mohou nosit potvrzení o studiu v jarním semestru do konce února, případně do konce prvního semestru, pokud je na Vaší škole stanoven jinak.

Žádné potvrzení, které nám odevzdáváte, nesmí být starší, než 3 měsíce.